Tel: 0-2552-8110, 02-986-1698 ..... Fax: 0-2972-8793 ..... E-mail: flowerforu11@gmail.com

ร้านดอกไม้ ฟลาวเวอร์ฟอร์ยูดอทคอม บริการส่งดอกไม้ จัดดอกไม้ สั่งดอกไม้โทร 02-552-8110, 02-986-1698

ร้านดอกไม้ | ช่อดอกไม้ | แจกันดอกไม้ | กระเช้าดอกไม้ | การชำระเงิน
พวงหรีดกรุงเทพ | พวงหรีดนนทบุรี | พวงหรีดปทุมธานี

วิธีชำระเงินของร้านดอกไม้

1. บัตรเครดิต Visa Master และ Amex ผ่านทางโทรศัพท์ 0-2552-8110

2. โอนเงินผ่านธนาคาร
ยืนยันหลักฐานการชำระเงินทุกครั้ง ผ่านทางแฟกซ์ 0-2972-8793 หรืออีเมล์ flowerforu11@gmail.com พร้อมข้อมูลผู้สั่งและเบอร์โทร

ธนาคารกรุงไทย
097-121-3828
ชื่อบัญชี: ไมตรี วิบูลย์อรรจน์
ออมทรัพย์ สาขาประชานิเวศน์

ธนาคารกสิกรไทย
053-808-0543
ชื่อบัญชี: ไมตรี วิบูลย์อรรจน์
ออมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

ธนาคารกรุงเทพ
001-002-1186
ชื่อบัญชี: ไมตรี วิบูลย์อรรจน์
อมทรัพย์ สาขาพลับพลาไชย

ธนาคารไทยพาณิชย์
357-299-3371
ชื่อบัญชี: ไมตรี วิบูลย์อรรจน์
อมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

 
ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีดกรุงเทพ พวงหรีดนนทบุรี พวงหรีดปทุมธานี