Tel: 0-2552-8110, 0-2986-1698 ..... Fax: 0-2972-8793 ..... E-mail: flowerforu11@gmail.com

ร้านดอกไม้ บริการส่งพวงหรีด วัดไตรรัตนาราม จัดพวงหรีด โทรสั่งร้านพวงหรีด 02-552-8110, 02-986-1698

ร้านดอกไม้ | ช่อดอกไม้ | แจกันดอกไม้ | กระเช้าดอกไม้ | การชำระเงิน
พวงหรีดกรุงเทพ | พวงหรีดนนทบุรี | พวงหรีดปทุมธานี
ววัดไตรรัตนาราม อนุสาวรีย์ บางเขน
ดอกไม้และอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนในบางครั้งค่ะ
<< พวงหรีด

ร้านดอกไม้ ส่งพวงหรีดวัดไตรรัตนาราม แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. จากพหลโยธินขาออก เลยมหาวิทยาลัยศรีปทุมไปเมื่อข้ามสะพานบางบัวแล้วกลับรถหน้ากรมทหารราบที่ 11 เข้าถนนผลาสินธุ์จนมาออกลาดปลาเค้าเลี้ยวซ้าย จากนั้นเข้าซอยลาดปลาเค้า 66 ตรงไปสุดเลี้ยวขวา แล้วเลี้ยวซ้ายแรกต่อด้วยขวาแรกอีกครั้ง ไปตามทางเรื่อยๆก็จะถึงวัดไตรรัตนาราม ร้านอาหารเมื่อเสร็จพิธีสวดในซอยมีร้านก้านแก้ว มีที่จอดรถให้หน้าร้าน ที่ถนนใหญ่จะมีครัวเมืองเว้ อาหารเวียดนาม ขนมเบื้องญวน ปากหม้อ ปอเปี้ยะสด ครัวโชคชัยมีอยู่หลายสัญชาติ ร้านพวงหรีดวัดไตรรัตนาราม ส่งพวงหรีดตามสถานที่ที่คุณกำหนด ได้ทั้งวัด บ้าน ฯลฯ

แผนที่วัดไตรรัตนาราม
ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีดกรุงเทพ พวงหรีดนนทบุรี พวงหรีดปทุมธานี