Tel: 0-2552-8110, 0-2986-1698 ..... Fax: 0-2972-8793 ..... E-mail: flowerforu11@gmail.com

ร้านดอกไม้ บริการส่งพวงหรีด วัดสีหไกรสร วัดช่องลม จัดพวงหรีด โทรสั่งร้านพวงหรีด 02-552-8110, 02-986-1698

ร้านดอกไม้ | ช่อดอกไม้ | แจกันดอกไม้ | กระเช้าดอกไม้ | การชำระเงิน
พวงหรีดกรุงเทพ | พวงหรีดนนทบุรี | พวงหรีดปทุมธานี
วัดสีหไกรสร หรือ วัดช่องลม บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
ดอกไม้และอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนในบางครั้งค่ะ
<< พวงหรีด
Back To Top

ร้านดอกไม้ ส่งพวงหรีดวัดสีหไกรสร หรือวัดช่องลม แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. การเดินทางจากพระราม 8 มาลงยังถนนอรุณอมรินทร์ สังเกตทางขวาจะมีถนนวังหลังให้เลี้ยวเข้าไปจนไปถึงซอยวัฒนาทางซ้าย เข้าไปจนสุดก็จะเจอวัดสีหไกรสร สถานที่สำคัญใกล้วัดมีโรงพยาบาลธนบุรี วัดลครทำ โรงเรียนเทพกาญจนา สำหรับร้านอาหารใกล้วัดช่องลมร้านอาหารรวมใต้ จะเป็นข้าวแกงหลายอย่างเป็นของทางใต้ รสจัดจ้าน เช่น แกงยอดมะขามปลาย่าง แกงขี้เหล็ก แกงหอยใบชะพลู ร้านพวงหรีด ส่งพวงหรีดวัดสีหไกรสร และวัดช่องลม เรามีบริการทุกวัน เลือกแบบในเว็บและสั่งได้ตลอดค่ะ

แผนที่วัดสีหไกรสร วัดช่องลม
ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีดกรุงเทพ พวงหรีดนนทบุรี พวงหรีดปทุมธานี