Tel: 0-2552-8110, 0-2986-1698 ..... Fax: 0-2972-8793 ..... E-mail: flowerforu11@gmail.com

ร้านดอกไม้ บริการส่งพวงหรีด วัดศรีเอี่ยม จัดพวงหรีด โทรสั่งร้านพวงหรีด 02-552-8110, 02-986-1698

ร้านดอกไม้ | ช่อดอกไม้ | แจกันดอกไม้ | กระเช้าดอกไม้ | การชำระเงิน
พวงหรีดกรุงเทพ | พวงหรีดนนทบุรี | พวงหรีดปทุมธานี
วัดศรีเอี่ยม ถนนศรีนครินทร์ บางนา
ดอกไม้และอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนในบางครั้งค่ะ
<< พวงหรีด
Back To Top

ร้านดอกไม้ ส่งพวงหรีดวัดศรีเอี่ยม ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กทม. การเดินทางขึ้นทางด่วนลงที่บางนา ใช้ทางคู่ขนานเพื่อเตรียมเลี้ยวซ้าย ผ่านเซ็นทรัล ซิตี้ บางนา แยกก่อนถึงถนนศรีนครินทร์ ถ้าเลยไปก็ไปวนที่ถนนศรีนครินทร์ได้ ปากซอยจะมีอาคารเอเชียเซ็นเตอร์ สถานที่สำคัญใกล้เคียงวัดศรีเอี่ยมคือ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โนโวเทล เดอะเนชั่น โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ คริสตจักรสัมพันธ์อิมมานูเอล ในเรื่องของการกินยามค่ำมีสวนอาหารเบิกไพร ครัวเจ๊ง้อ ปิ่นทอง ไก่ย่างเขาสวนกวางฝั่งตรงข้าม ครัวสมพงศ์อาหารทะเล ร้านพวงหรีด จัดส่งพวงหรีดที่วัดศรีเอี่ยม พวงหรีดมีหลากหลายแบบและสีให้ได้เลือกซื้อ เพื่อนำไปวางร่วมในงานศพ เป็นสไตร์ที่ทุกคนชื่นชอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

แผนที่วัดศรีเอี่ยม

ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีดกรุงเทพ พวงหรีดนนทบุรี พวงหรีดปทุมธานี