Tel: 0-2552-8110, 0-2986-1698 ..... Fax: 0-2972-8793 ..... E-mail: flowerforu11@gmail.com

ร้านดอกไม้ บริการส่งพวงหรีด วัดศรีประวัติ จัดพวงหรีด โทรสั่งร้านพวงหรีด 02-552-8110, 02-986-1698

ร้านดอกไม้ | ช่อดอกไม้ | แจกันดอกไม้ | กระเช้าดอกไม้ | การชำระเงิน
พวงหรีดกรุงเทพ | พวงหรีดนนทบุรี | พวงหรีดปทุมธานี
วัดศรีประวัติ ปลายบาง บางกรวย
ดอกไม้และอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนในบางครั้งค่ะ
<< พวงหรีด
Back To Top

ร้านดอกไม้ ส่งพวงหรีดวัดศรีประวัติ วัดตั้งอยู่ที่ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย นนทบุรี การเดินทางจากดอนเมืองวิ่งสรงประภาต่อด้วย ประชาชื่น-ปากเกร็ดและถนนสะพานนนทบุรี-บางบัวทองจะมาเลี้ยวซ้ายที่กาญจนาภิเษก เมื่อถึงถนนปลายบางให้กลับรถใต้สะพานและ เข้าซอยสำเร็จพัฒนา สถานที่ใกล้วัดมีโรงเรียนอนุบาลบางกรวย สำนักงานประปา วัดศรีเรืองบุญ ตลาดเจริญทรัพย์ การหาร้านทานช่วงหลังจากเลิกงานสวดที่วัดศรีประวัติหายากหน่อยมีเพียงร้านทำเลทอง หรือไปเทสโก้โลตัสจะมีเย็นตาโฟเครื่องทรง เอสแอนด์พี ฟูจิ ร้านพวงหรีดวัดศรีประวัติ ส่งพวงหรีด จัดทำทรงกลมสวยงาม เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าโดยทั่วไป

แผนที่วัดศรีประวัติ
ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีดกรุงเทพ พวงหรีดนนทบุรี พวงหรีดปทุมธานี