Tel: 0-2552-8110, 0-2986-1698 ..... Fax: 0-2972-8793 ..... E-mail: flowerforu11@gmail.com

ร้านดอกไม้ บริการส่งพวงหรีด วัดลานนาบุญ จัดพวงหรีด โทรสั่งร้านพวงหรีด 02-552-8110, 02-986-1698

ร้านดอกไม้ | ช่อดอกไม้ | แจกันดอกไม้ | กระเช้าดอกไม้ | การชำระเงิน
พวงหรีดกรุงเทพ | พวงหรีดนนทบุรี | พวงหรีดปทุมธานี
วัดลานนาบุญ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี
ดอกไม้และอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนในบางครั้งค่ะ
<< พวงหรีด
Back To Top

ร้านดอกไม้ ส่งพวงหรีดวัดลานนาบุญ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี จากถนนวิภาวดีรังสิตขาออกเลี้ยวซ้ายถนนงามวงศ์วาน มาเลี้ยวซ้ายอีกทีที่ติวานนท์ เมื่อผ่านแยกกรุงเทพ-นนทบุรีให้หาที่กลับรถเพราะวัดจะอยู่ฝั่งตรงข้าม ถ้ามาจากรัชดาภิเษกให้เลี้ยวขวาที่แยกวงศ์สว่าง ใกล้ๆกับวัดลานนาบุญคือโรงพยาบาลชื่อดังศรีธัญญา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา วิทยาลัยนักบริหาร โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 แลละเรือนจำกลางบางขวาง ร้านอาหารที่ใกล้วัดเมื่อเสร็จจากงานสวดจะมีครัว ก.ระกา ถึงพริกถึงขิง มันดาเล ลาบ-ปาก พระราม5 บายถึงไหนถึงกัน ญวนญีพระราม 5 สไตร์เวียดนาม ร้านพวงหรีดให้บริการส่งพวงหรีดที่วัดลานนาบุญ เราต้องได้รายละเอียดทั้งหมด และหลักฐานการชำระเงินก่อนจัดทำพวงหรีดทุกครั้ง

แผนที่วัดลานนาบุญ

ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีดกรุงเทพ พวงหรีดนนทบุรี พวงหรีดปทุมธานี