Tel: 0-2552-8110, 0-2986-1698 ..... Fax: 0-2972-8793 ..... E-mail: flowerforu11@gmail.com

ร้านดอกไม้ บริการส่งพวงหรีด วัดราษฎร์นิยมธรรม วัดหนองผักชี จัดพวงหรีด โทรสั่งร้านพวงหรีด 02-552-8110, 02-986-1698

ร้านดอกไม้ | ช่อดอกไม้ | แจกันดอกไม้ | กระเช้าดอกไม้ | การชำระเงิน
พวงหรีดกรุงเทพ | พวงหรีดนนทบุรี | พวงหรีดปทุมธานี
วัดราษฎร์นิยมธรรม วัดหนองผักชี คลองถนน สายไหม
ดอกไม้และอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนในบางครั้งค่ะ
<< พวงหรีด
Back To Top

ร้านดอกไม้ ส่งพวงหรีดวัดราษฎร์นิยมธรรม มีชื่ออีกชื่อว่าวัดหนองผักชี แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. การเดินทางใช้เส้นพหลโยธิน เข้าซอยทหารอากาศ หรือ ซอยพหลฯ 52 เข้ามาจนสุดและจะพบกับวัดหนองผักชี หรือจากถนนรามอินทราเข้าซอยรามอินทรา 5 จะมาเชื่อมกับซอยทหารอากาศ สถานที่ใกล้วัดราษฎร์นิยมธรรมมีวิทยาลัยสยามบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สมาคมอีสานแหล่งรวมทำกิจกรรมของผู้มาทำงานในกรุง สนามกีฬารามอินทราแต่ก่อนเป็นโรงงานขยะเก่าแต่ กทม. เปลี่ยนมาเป็นที่ส่งเสริมทางด้านกีฬาเพื่อประชาชน โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัลมีศูนย์เฉพาะทางหลายด้าน กรมควบคุมโรคติดต่อที่มาตั้งอยู่ที่นี้เพราะแต่ก่อนสนามบินดอนเมืองเป็นสนามบินนานาชาติ ตลาดสวัสดิการทหารอากาศเป็นตลาดโต้รุ่ง ของกินอร่อยๆ เยอะมาก ร้านพวงหรีดวัดราษฎร์นิยมธรรม เรารวบรวมพวงหรีดสวย ๆ ที่คุณจะพอใจให้เลือกส่งไปร่วมในงานศพที่วัดราษฎร์นิยมธรรม พวงหรีดในรูปแบบทัสสมัยสามารถทำเป็นพวงมาลาได้โดยการเปลี่ยนป้ายจากขาวดำให้เป็นสี เพื่อไปวางในพิธีได้

แผนที่วัดราษฎร์นิยมธรรม วัดหนองผักชี
ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีดกรุงเทพ พวงหรีดนนทบุรี พวงหรีดปทุมธานี