Tel: 0-2552-8110, 0-2986-1698 ..... Fax: 0-2972-8793 ..... E-mail: flowerforu11@gmail.com

ร้านดอกไม้ บริการส่งพวงหรีด วัดม่วง จัดพวงหรีด โทรสั่งร้านพวงหรีด 02-552-8110, 02-986-1698

ร้านดอกไม้ | ช่อดอกไม้ | แจกันดอกไม้ | กระเช้าดอกไม้ | การชำระเงิน
พวงหรีดกรุงเทพ | พวงหรีดนนทบุรี | พวงหรีดปทุมธานี
วัดม่วง หลักสอง บางแค
ดอกไม้และอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนในบางครั้งค่ะ
<< พวงหรีด

ร้านดอกไม้ ส่งพวงหรีดวัดม่วง หลักสอง เขตบางแค กทม. จากพระราม 2 ขาออก เมื่อถึงโลตัสให้ออกทางคู่ขนาน แล้วขึ้นสะพานวนไปทางขวาลงกาญจนาภิเษก เข้าซอยกาญจนาภิเษก 3 ก็จะถึงวัด วัดม่วงจะอยู่ท่ามกลางหมู่บ้านจัดสรรมากมายและยังมีบางส่วนเป็นไร่นา หลังสวดหาอะไรทานได้ที่กรีน เฮ้าส์มีทั้งไทยและยุโรปออกมาทางถนนใหญ่ฝั่งตรงข้ามมีเมนู ขาหมูเยอรมัน ปลาช่อนลุยสวน ศักดิ์สิทธิ์ ภัตตาคาร และทองกุ้งย่างเกาหลี ร้านพวงหรีดวัดม่วง รับทำพวงหรีดและมีบริการส่งให้ฟรี โทรสอบถามก่อนได้

แผนที่วัดม่วง

ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีดกรุงเทพ พวงหรีดนนทบุรี พวงหรีดปทุมธานี