Tel: 0-2552-8110, 0-2986-1698 ..... Fax: 0-2972-8793 ..... E-mail: flowerforu11@gmail.com

ร้านดอกไม้ บริการส่งพวงหรีด วัดพิกุลเงิน จัดพวงหรีด โทรสั่งร้านพวงหรีด 02-552-8110, 02-986-1698

ร้านดอกไม้ | ช่อดอกไม้ | แจกันดอกไม้ | กระเช้าดอกไม้ | การชำระเงิน
พวงหรีดกรุงเทพ | พวงหรีดนนทบุรี | พวงหรีดปทุมธานี
วัดพิกุลเงิน บางม่วง บางใหญ่
ดอกไม้และอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนในบางครั้งค่ะ
<< พวงหรีด
Back To Top

ร้านดอกไม้ ส่งพวงหรีดวัดพิกุลเงิน วัดตั้งอยู่ที่ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี การเดินทางจากถนนรัตนาธิเบศร์เลี้ยวซ้ายที่วงแหวนรอบนอก เลี้ยวซ้ายที่บางใหญ่-บางคูลัด วิ่งตามทางเส้นใหญ่ วัดพิกุลเงินจะอยู่ทางขวาหัวมุมถนน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี ศาลเจ้าพ่อบางใหญ่ ตลาดบางใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ สำหรับผู้ที่ต้องการทานอะไรก่อนกลับบ้านครัวชายคลองอยู่ติดกับคลองบางม่วง เมนูแนะนำเห็ดหอมคั่ว น้ำพริกไข่ปู และเมนูกับแกล้มต่างๆคู่กับเบียร์ ร้านเรือนไทย ร้านพวงหรีดวัดพิกุลเงิน ทำพวงหรีด ส่งพวงหรีด รับจัดตามออเดอร์ไม่จัดไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้ดอกไม้สดใหม่ ควรเพื่อเวลาให้ทางร้านได้เตรียมการ 4-5 ชั่วโมง แล้วแต่วัน

แผนที่วัดพิกุลเงิน
ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีดกรุงเทพ พวงหรีดนนทบุรี พวงหรีดปทุมธานี