Tel: 0-2552-8110, 0-2986-1698 ..... Fax: 0-2972-8793 ..... E-mail: flowerforu11@gmail.com

ร้านดอกไม้ บริการส่งพวงหรีด วัดบางตะไนย์ จัดพวงหรีด โทรสั่งร้านพวงหรีด 02-552-8110, 02-986-1698

ร้านดอกไม้ | ช่อดอกไม้ | แจกันดอกไม้ | กระเช้าดอกไม้ | การชำระเงิน
พวงหรีดกรุงเทพ | พวงหรีดนนทบุรี | พวงหรีดปทุมธานี
วัดบางตะไนย์ บางคูวัด เมืองปทุมธานี
ดอกไม้และอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนในบางครั้งค่ะ
<< พวงหรีด

ร้านดอกไม้ส่งพวงหรีดที่วัดบางตะไนย์ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี การเดินทางจากหมู่บ้านมัณฑนา แจ้งวัฒนะใช้เส้นชัยพฤกษ์ ตรงมายังแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ไม่ต้องข้าม ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงชนบท นนทบุรี 2051 ไปตามทางหลักแล้วเลี้ยวเข้าเส้น 3055 วัดบางตะไนย์อยู่ด้านขวา ถ้าต้องการรับประทานอาหารก่อนกลับบ้าน ไปได้ที่ครัวริมน้ำ หรือร้านริเวอร์ ไวน์ ต้องลอดใต้สะพานพระรามสี่มายังซอยอีกฝั่งแนะนำเมนูอร่อยคือ กระพงสมุนไพร พิซซ่า หอยนิวซีแลนด์อบชีส ขาหมูเยอรมัน ร้านพวงหรีดวัดบางตะไนย์ จัดพวงหรีด เรามีบริการส่งฟรี โทรสั่งพวงหรีดได้ทุกวัน จะมีพนักงานคอยให้บริการและตอบข้อสงสัยค่ะ

แผนที่วัดบางตะไนย์
ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีดกรุงเทพ พวงหรีดนนทบุรี พวงหรีดปทุมธานี