Tel: 0-2552-8110, 0-2986-1698 ..... Fax: 0-2972-8793 ..... E-mail: flowerforu11@gmail.com

ร้านดอกไม้ บริการส่งพวงหรีด วัดบางกร่าง จัดพวงหรีด โทรสั่งร้านพวงหรีด 02-552-8110, 02-986-1698

ร้านดอกไม้ | ช่อดอกไม้ | แจกันดอกไม้ | กระเช้าดอกไม้ | การชำระเงิน
พวงหรีดกรุงเทพ | พวงหรีดนนทบุรี | พวงหรีดปทุมธานี
วัดบางกร่าง บางกร่าง เมืองนนทบุรี
ดอกไม้และอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนในบางครั้งค่ะ
<< พวงหรีด
Back To Top

ร้านดอกไม้ ส่งพวงหรีดวัดบางกร่าง ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี การเดินทางจากนครอินทร์ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาแล้วเลี้ยวขวาเข้าสาย 3215 หรือบางกรวยไทรน้อย จากนั้นซอยวัดบางกร่างจะอยู่ทางซ้ายมือ ถัดจากโรงเรียนศรีรัตโนภาศไปไม่ไกล อาลาดิน ฟิซซ่า ใช้เตาถ่านในการอบ และยังมีสปาเก็ตตี้ ซุปต่างๆ สวนอาหารระเบียงดาว เป็นร้านใหญ่หาได้ง่าย ขับไปตามถนนใหญ่ร้านจะอยู่ด้านขวา ร้านพวงหรีดวัดบางกร่าง รับจัดพวงหรีด และส่งฟรีถึงศาลา พร้อมส่งรูปพวงหรีดให้

แผนที่วัดบางกร่าง
ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีดกรุงเทพ พวงหรีดนนทบุรี พวงหรีดปทุมธานี