Tel: 0-2552-8110, 0-2986-1698 ..... Fax: 0-2972-8793 ..... E-mail: flowerforu11@gmail.com

ร้านดอกไม้ บริการส่งพวงหรีด โบสถ์หรือวัดนักบุญเซนต์ฟรังซีสเซเวีย โทรสั่งร้านพวงหรีด 02-552-8110, 02-986-1698

ร้านดอกไม้ | ช่อดอกไม้ | แจกันดอกไม้ | กระเช้าดอกไม้ | การชำระเงิน
พวงหรีดกรุงเทพ | พวงหรีดนนทบุรี | พวงหรีดปทุมธานี
วัดนักบุญเซนต์ฟรังซีสเซเวีย วชิรพยาบาล ดุสิต
ดอกไม้และอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนในบางครั้งค่ะ
<< พวงหรีด

ร้านดอกไม้ส่งพวงหรีดโบสถ์เซนต์ฟรังซีสเซเวีย แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ จากสยามเซ็นเตอร์ใช้พระราม 1 มาทางสถานีรถไฟฟ้าสยามกีฬาแห่งชาติ จนข้ามคลองไปเลี้ยวขวากรุงเกษม ผ่านวัดมกุฏ จากนั้นก็เลี้ยวขวาที่สามเสนไปเทเวศน์ มองทางซ้ายเพื่อเข้าซอย 13 จะต้องเลยเซนต์คาเบรียลไปก่อน แล้วเลี้ยวที่ซ้ายแรก ก็ถึงโบสถ์เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ อาหารเย็นถ้าไปเร็วก็ร้านอรวรรณแหนมเนือง ปากหม้อ ปอเปี๊ยะกุ้งสด แหนมคลุก ไก่ย่าง ถ้าจะรับประทานหลังพิธีศพก็ไปที่ขุนทะเลโภชนาอยู่ ซ.9 เป็นแนวปักษ์ใต้ของจังหวัดนครฯ แกงคั่วซี่โครง คั่วกลิ้ง ผัดสะตอ หรือครัวอัปษรติดท่าวาสุกรี แนะนำไข่ฟูปู หอยแมลภู่ผัดฉ่า แกงเหลืองไหลบัว ร้านพวงหรีด มีพวงหรีดเป็นแบบดอกไม้สดให้บริการ พร้อมทั้งส่งพวงหรีดที่วัดนักบุญเซนต์ฟรังซีสเซเวียให้ถึงที่ สั่งให้ส่งได้ทุกวัน

แผนที่โบสถ์เซนต์ฟรังซีสเซเวีย

ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีดกรุงเทพ พวงหรีดนนทบุรี พวงหรีดปทุมธานี