Tel: 0-2552-8110, 0-2986-1698 ..... Fax: 0-2972-8793 ..... E-mail: flowerforu11@gmail.com

ร้านดอกไม้ บริการส่งพวงหรีด วัดนพรัตนาราม จัดพวงหรีด โทรสั่งร้านพวงหรีด 02-552-8110, 02-986-1698

ร้านดอกไม้ | ช่อดอกไม้ | แจกันดอกไม้ | กระเช้าดอกไม้ | การชำระเงิน
พวงหรีดกรุงเทพ | พวงหรีดนนทบุรี | พวงหรีดปทุมธานี
วัดนพรัตนาราม นพรัตน์ หนองเสือ
ดอกไม้และอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนในบางครั้งค่ะ
<< พวงหรีด
Back To Top

ร้านดอกไม้ส่งพวงหรีดที่วัดนพรัตนาราม ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จากหน้าฟิวเจอร์พาร์ค มาทางรังสิต-นครนายก ขับไปจนถึงคลอง 9 แล้วเลี้ยวเข้าสาย 3261 เมื่อถึงวัดเจริญบุญเลี้ยวขวาก็จะเจอวัดนพรัตนาราม ร้านอาหารเย็นแถวนั้นออกมาที่รังสิตนครนายกมีให้เลือกพอสมควรเช่น สวนอาหารสิบหนึ่ง ร้านครัวชายคลอง ลานโพธิ์ ธัญรสคลอง 9 สวนอาหารน้องแพรว 2 ร้านพวงหรีดวัดนพรัตนาราม นอกจากนั้นเรายังสามารถส่งพวงหรีดที่วัดอื่นๆได้อีกด้วย สามารถเลือกวัดที่ต้องการได้บนหน้าเว็บ หรือโทรสอบถามกับพนักงานได้ค่ะ

แผนที่วัดนพรัตนาราม
ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีดกรุงเทพ พวงหรีดนนทบุรี พวงหรีดปทุมธานี