Tel: 0-2552-8110, 0-2986-1698 ..... Fax: 0-2972-8793 ..... E-mail: flowerforu11@gmail.com

ร้านดอกไม้ บริการส่งพวงหรีด วัดชลอ จัดพวงหรีด โทรสั่งร้านพวงหรีด 02-552-8110, 02-986-1698

ร้านดอกไม้ | ช่อดอกไม้ | แจกันดอกไม้ | กระเช้าดอกไม้ | การชำระเงิน
พวงหรีดกรุงเทพ | พวงหรีดนนทบุรี | พวงหรีดปทุมธานี
วัดชลอ บางกรวย
ดอกไม้และอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนในบางครั้งค่ะ
<< พวงหรีด
Back To Top

ร้านดอกไม้ ส่งพวงหรีดวัดชลอ วัดตั้งอยู่ที่ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย นนทบุรี การเดินทางจากสะพานพระราม 5 ให้เลี้ยวซ้านที่บางกรวยไทรน้อย หรือจากสะพานพระราม 7 จรัญสนิทวงศ์ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 3215 ร้านอาหารช่วงหลังสวดมีร้านพัฒนเกศน์ริมน้ำ เมื่อออกจากวัดชลอเลี้ยวขวาไปที่บางกรวยจอมทอง จะเป็นร้านนั่งชิวกับอาหารเริศรส ที่จะแนะนำคือลาบไก่ย่าง ทอดมันกุ้งและแกงส้มชะอมชุบไข่ และยังมีอีกหลายที่บนเส้นบางกรวยไทรน้อย ร้านพวงหรีดวัดชลอ รับทำและบริการส่งพวงหรีด รูปแบบกลมตามความนิยม จัดด้วยดอกไม้สดแซมใบไม้ เราใช้แมสเซ็นเจอร์ของทางร้านเองในการส่งพวงหรีด จะดูแลดอกไม้อย่างดีจนถึงที่หมาย

แผนที่วัดชลอ
ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีดกรุงเทพ พวงหรีดนนทบุรี พวงหรีดปทุมธานี