Tel: 0-2552-8110, 0-2986-1698 ..... Fax: 0-2972-8793 ..... E-mail: flowerforu11@gmail.com

ร้านดอกไม้ บริการส่งพวงหรีด วัดจันทาราม ลาดหลุมแก้ว จัดพวงหรีด โทรสั่งร้านพวงหรีด 02-552-8110, 02-986-1698

ร้านดอกไม้ | ช่อดอกไม้ | แจกันดอกไม้ | กระเช้าดอกไม้ | การชำระเงิน
พวงหรีดกรุงเทพ | พวงหรีดนนทบุรี | พวงหรีดปทุมธานี
วัดจันทาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
ดอกไม้และอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนในบางครั้งค่ะ
<< พวงหรีด
Back To Top

ร้านดอกไม้ส่งพวงหรีดที่วัดจันทาราม ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี วัดจันทาราม บางคูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว การเดินทางจากถนนรังสิต-ปทุมธานีวิ่งมาเลี้ยวขวาที่กาญจนาภิเษก โดยใช้สะพานวนข้ามมายังอีกฝั่ง จากนั้นตรงไปเรื่อยๆจนเลี้ยวเข้าถนนวัดจันทาราม ก็จะเจอวัดเองซึ่งตั้งอยู่กลางทุ่งนา อี๊เติ้ง อี๊ต้อย อีตุ๊ก เลยวัดไปอยู่ทางด้านขวา เมนูที่แนะนำมีปลาช่อนเผา กุ้งแม่น้ำ ต้มยำปลาคัง ห่อหมก ครัวอิสาน ร้านพวงหรีดวัดจันทาราม ปทุมธานี มีชื่อวัดซ้ำกันอยู่หลายจังหวัด กรุณาบอกพนักงานให้ชัดเจนค่ะ

แผนที่วัดจันทาราม คูบางหลวง
ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีดกรุงเทพ พวงหรีดนนทบุรี พวงหรีดปทุมธานี