Tel: 0-2552-8110, 0-2986-1698 ..... Fax: 0-2972-8793 ..... E-mail: flowerforu11@gmail.com

ร้านดอกไม้ บริการส่งพวงหรีด วัดกัลยาณมิตร จัดพวงหรีด โทรสั่งร้านพวงหรีด 02-552-8110, 02-986-1698

ร้านดอกไม้ | ช่อดอกไม้ | แจกันดอกไม้ | กระเช้าดอกไม้ | การชำระเงิน
พวงหรีดกรุงเทพ | พวงหรีดนนทบุรี | พวงหรีดปทุมธานี
วัดกัลยาณมิตร ธนบุรี
ดอกไม้และอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนในบางครั้งค่ะ
<< พวงหรีด
Back To Top

ร้านดอกไม้ ส่งพวงหรีดวัดกัลยาณมิตร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กทม. การเดินทางข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าเลี้ยวซ้ายที่ถนนอรุณอมรินทร์
ต่อจากนั้นวิ่งตรงมาเรื่อย ๆ จนถึงกองบัญชาการกองทัพเรือ ข้ามสะพานข้ามคลองแล้วชิดซ้ายเข้าเทศบาลสาย 1 ก็จะเจอวัดกัลยานิมิตร ศาลเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์ซางตาครู้สนิกายโรมันคาทอลิก ถ้าจะหาร้านนั่งทานข้าวใกล้วัดแนะนำเป็นเรือนราตรี หรืออีกที่หนึ่งมาทางหน้ากองทับเรือปากซอยวังเดิมร้านรีรีข้าวสารได้รีวิวจากทริปแอ๊ดไวเซอร์สี่ดาวครึ่งแนะนำแกงส้มและไก่ทอดตะไคร้ ร้านริมน้ำหน้าวังถัดๆไป ร้านพวงหรีดดอกไม้ พวงหรีดผ้าและพัดลม จัดส่งได้หมดที่วัดกัลยาณมิตร สะดวกโดยการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร

แผนที่วัดกัลยาณมิตร

ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีดกรุงเทพ พวงหรีดนนทบุรี พวงหรีดปทุมธานี